Dodávka stavebních strojů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka stavebních strojů zadávané zadavatelem Ryšánek beton s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Ryšánek beton s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka stavebních strojů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení kloubového rýpadlo-nakladače a kompaktního čelisťového drtiče. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele.

Nabídky mohou být podány v českém nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: Ryšánek beton s.r.o.
Sídlo: Lutopecny 138, 76701 Lutopecny
IČ:04348044

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na více částí, zadavatel umožňuje dílčí plnění. Uchazeči mohou podávat nabídky na jednotlivé nabídky výběrového řízení zvlášť, ale mohou i podat nabídku, na všechna dílčí plnění s uvedením rozčlenění ceny každého dílčího plnění. VŘ nebude posuzováno jako celek a jednotlivé části výběrového řízení budou hodnoceny odděleně.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva VIII programu Technologie pro začínající podniky, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) registračním číslem projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/18_240/0016668 a názvem projektu „Pořízení nových technologií ve společnosti Ryšánek beton“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-007574

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Lutopecny 138, 767 01 Lutopecny, Kroměříž

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 418 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

22. 4. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SUBVENS CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jarmila Veverková, Ph.D.

Kontaktní e-mail: veverkova@subvens.cz

Kontaktní telefon: +420 777 324 087

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka stavebních strojů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap