VŘ č. 001 Dopravní prostředky – nákladní automobil, dodávka – mikrobus

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VŘ č. 001 Dopravní prostředky – nákladní automobil, dodávka – mikrobus zadávané zadavatelem Rudolf Polák. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Rudolf Polák

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VŘ č. 001 Dopravní prostředky – nákladní automobil, dodávka – mikrobus

Předmět veřejné zakázky

Zadavateli byla poskytnuta dotace z integrovaného operačního programu IOP v rámci projektu, vedeného pod názvem Technické služby ve městě Jaroměř pomohou všem, registrační číslo CZ.1.06/3.1.02/01.07617 (dále jen projekt). Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a z národních dotačních prostředků. Smyslem projektu je poskytování technických služeb v oblasti údržby a úklidu města a poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví (údržba veřejné zeleně).
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dotovaným zadavatelem. Předmětem této zakázky je dodávka dopravních prostředků. Zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení a podle postupů daných zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek do zadávacího řízení za podmínek uvedených dále.

Externí odkaz na bližší informace

Ing. Oldřich Jiráček; +420 724 179 374; jiracek@sendme.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43300000-6 Stavební stroje a zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Jaroměř, městská část Josefov, okr. Náchod

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 650 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2012, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VŘ č. 001 Dopravní prostředky – nákladní automobil, dodávka – mikrobus.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap