Pásové rypadlo 8 tun

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pásové rypadlo 8 tun zadávané zadavatelem RONYTRANS, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

RONYTRANS, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pásové rypadlo 8 tun

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pásového rypadla 8 tun. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnoticí kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nabídky mohou být podány českém v nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Rudka 88, Kunštát na Moravě, 679 72

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RONYTRANS, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavlína Marečková

Kontaktní e-mail: pavlina.mareckova@ronytrans.cz

Kontaktní telefon: +420 739 453 304

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pásové rypadlo 8 tun.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap