Zateplení autoservisu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení autoservisu zadávané zadavatelem Roman Váca. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Roman Váca

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení autoservisu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zateplení autoservisu – stavební úpravy autoservisu a rekonstrukce systému vytápění budovy směřující ke snižování energetické náročnosti objektu. Stavba bude sloužit ke stejnému účelu jako v současné době – opravy motorových vozidel. Objekt se sestává z několika dílčích částí, které na sebe dispozičně a provozně navazují. Členění objektu zůstane zachováno. U obvodových stěn bude z vnější strany doplněn kontaktní zateplovací systém s novou povrchovou úpravou

Poznámka

Tato veřejná zakázka je zadávána a financována poskytovatelem dotace dle Pravidel pro výběr dodavatele podle Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020,číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002235 .

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-009487

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5; 45453100-8; 45213220-1; 45261910-6; 45261310-0; 45261320-3

Místo plnění veřejné zakázky

Wilsonova 244/III, Soběslav, PSČ: 392 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 999 512,- bez DPH (3 629 409,52 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ARPUS Trade s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lukáš Podškubka

Kontaktní e-mail: lukas.podskubka@seznam.cz

Kontaktní telefon: 724521551

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení autoservisu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení autoservisu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Družstvo APICKA (26111926) Dodavatel 3 407 967,42 Kč vč. DPH
2 816 502,- Kč bez DPH
EUbuilding a.s. (24179876) Uchazeč 3 429 706,28 Kč vč. DPH
2 834 468,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap