Zateplení autoservisu – 2.etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení autoservisu – 2.etapa zadávané zadavatelem Roman Váca. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Roman Váca

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení autoservisu – 2.etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zateplení objektu autoservisu, obnova osvětlení a modernizace a rekonstrukce rozvodů tepla v objektu autoservisu za účelem zvýšení účinnosti. Stavba bude sloužit k rozšíření stávající činnosti zadavatele (opravám motorových vozidel (osobních automobilů)) do prostor dočasně využívaných jako nevytápěné sklady v areálu autoservisu. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména tyto práce 1) zateplení obvodového pláště a drobné stavební úpravy, 2) zateplení v prostoru střechy, 3) klempířské práce, 4) výplně otvorů, 5) povrchové úpravy, 6) úpravy vytápění, 7) úpravu elektroinstalace. Vymezení rozsahu stavebních prací je podrobně specifikováno dokumentací pro výběrové řízení, zpracovanou Ing. Františkem Kovářem, Dlouhá Lhota 6, 391 55 Chýnov, IČO: 68516029. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Tato veřejná zakázka je zadávána a financována poskytovatelem dotace dle Pravidel pro výběr dodavatele podle Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, reg. číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021421.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2020-022405

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5, 45453100-8

Místo plnění veřejné zakázky

Wilsonova 244/III, Soběslav, PSČ: 392 01

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 061 047,- bez DPH (4 913 866,87 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2020, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Roman Váca

Kontaktní e-mail: autoservisvaca@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 777 304 086

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení autoservisu – 2.etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení autoservisu – 2.etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TERRAM s.r.o. (02429438) Dodavatel 4 888 894,- Kč vč. DPH
4 040 409,- Kč bez DPH
EVEN s.r.o. stavební společnost (28062841) Uchazeč 4 893 027,- Kč vč. DPH
4 043 824,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap