Oprava střechy kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava střechy kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Rybí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Rybí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava střechy kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí

Předmět veřejné zakázky

Kostel je hodnotná jednolodní stavba z 2. poloviny 17. století s jádrem z 15. století. Kostel tvoří jednolodí s ploše uzavřeným chórem, k němuž se na severu připojuje sakristie, krytá vysokou šindelovou střechou, která je nad chórem opatřena dřevěnou, prkny pobitou věží s nízkou šindelovou cibulí. K jižnímu průčelí je přistavěna zděná předsíň, před západním průčelím je představěna otevřená nízká předsíň, nesená otesanými trámy a krytá šindelem. Chór i sakristie jsou rovněž plochostropé. Západní štít má ve vrcholu zasazen v kamenném kruhu kříž, střecha při jižním průčelí sedí na hrubě řezaných dřevěných konzolách.
Předmětem prací je výměna střešní krytiny, oprava a výměna dřevěných prvků krovové soustavy, včetně impregnace. Některé části nosné konstrukce mají být vyměněny novými prvky, některé mají být tlakově impregnovány a všechny prvky mají být ošetřeny impregnačními nátěry proti biotickým škůdcům a proti ohni.
Napadené dřevěné prvky destrukční hnilobou mají být vyměněny, trámy stejných rozměrů, průřezu a ze stejných druhů dřevin, jako byly původní.
U věže je navržena demontáž konstrukce věže s výměnou poškozených prvků a zachováním původních nepoškozených prvků. Části pozednic a okapových vaznic mají být rovněž vyměněny. Spoje jednotlivých prvků mají být provedeny tesařským způsobem, stejným jako jsou spojovány stávající konstrukce. Rovněž spojovací materiály budou provedeny obdobně jako původní. Dřevo má být zabudováno po povrchovém opracování tesáním.
Stávající střešní krytina má být demontována. Nová krytina je navržena z dřevěného ručně opracovaného šindele. Krytina má být pokládána dvojitě.
Nově budou provedeny žlaby, svody a hromosvod na kostele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 998 000,- bez DPH (3 628 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 4. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ministerium s. r. o., Kostelní nám. 3172/1, 702 00 Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dagmar Jiskrová

Kontaktní e-mail: djiskrova@doo.cz

Kontaktní telefon: 733676674

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava střechy kostela Nalezení sv. Kříže v Rybí.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap