Kostel Narození Panny Marie v Klatovech - od gotiky do současnosti

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kostel Narození Panny Marie v Klatovech - od gotiky do současnosti zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Klatovy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Klatovy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kostel Narození Panny Marie v Klatovech - od gotiky do současnosti

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky pod názvem: "Kostel Narození Panny Marie v Klatovech - od gotiky do současnosti" dle projektové dokumentace zpracované firmou ŠUMAVAPLAN, spol. s r.p., Krátká 98/III, 342 01 Sušice v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a neoceněného výkazu výměr jsou především:
stavební práce, výkopové práce, stavební práce na výstavbě kanalizační sítě, pokládka střešní břidlice, klempířské práce, lešenářské práce, tesařské práce.
Podrobněji viz přiložené dokumenty.

Poznámka

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle §38 ZVZ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 45112400-9, 45232410-9, 45261212-3, 45261310-0, 45262100-2, 45422000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Klatovy, okr. Klatovy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 160 764,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 997 546,- bez DPH (10 887 031,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9 419 461,- bez DPH (11 397 548,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 3. 2014

Lhůta pro podání nabídek

24. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kostel Narození Panny Marie v Klatovech - od gotiky do současnosti.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kostel Narození Panny Marie v Klatovech - od gotiky do současnosti zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ALDAST, spol. s r.o. (45023140) Dodavatel 10 887 031,- Kč vč. DPH
8 997 546,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kostel Narození Panny Marie v Klatovech - od gotiky do současnosti zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Mlýnek, s.r.o. (46577793)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap