Zpracování projektové žádosti, projektový management a administrace projektu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektové žádosti, projektový management a administrace projektu zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Karviná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Karviná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektové žádosti, projektový management a administrace projektu

Předmět veřejné zakázky

Část A – Zpracování projektové žádosti
1. Zpracování projektu v IS Benefit 7 včetně příloh dle Výzvy č. 3 Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu
2. Vypracování studie proveditelnosti
3. Kompletaci projektu
4. Předání řídícímu orgánu

Část B – Projektový management a zpracování projektové žádosti
1. Příprava podkladů pro podpis smlouvy s poskytovatelem dotace, koordinace činností směřujících k podpisu smlouvy a participace na zajištění spolufinancování,
2. Kompletní zajištění všech závazků v oblasti publicity (marketingu).
3. Sledování naplňování klíčových aktivit a výstupů projektu, indikátorů
4. Sběr podkladů pro monitorovací zprávy a modifikované žádosti o platbu
5. Zpracování žádostí o platbu (průběžných a závěrečné) včetně příloh a souvisejících dokumentů.
6. Zpracování informace příjemce k modifikované žádosti o platbu včetně příloh a souvisejících dokumentů.
7. Zpracování změnových formulářů.
8. Zpracování hlášení o pokroku.
9. Účast na kontrolách kompetentních orgánů.
10. Vedení spisové dokumentace monitorovacích zpráv, předání kompletní kopie dokumentace příjemci dotace k archivaci
11. Spolupráce na dodržení publicity stanovené v metodice a žádosti
12. Kontrola plnění rozpočtu a průběžného čerpání prostředků
13. Kontrola správnosti účetních podkladů z hlediska naplnění metodiky ROP před proplacením
14. Dohled nad dodržováním grantové smlouvy a žádosti
15. Komunikace s ÚRR a spolupráce při řešení případných nesrovnalostí
16. Účast na jednáních projektového týmu a na kontrolních dnech při realizaci stavební části projektu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Karviná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

250 000,- bez DPH (250 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

200 000,- bez DPH (200 000,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

200 000,- bez DPH (200 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

20. 5. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Dr Daniel Vícha

Kontaktní e-mail: rkf.karvina@doo.cz

Kontaktní telefon: 731402166

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektové žádosti, projektový management a administrace projektu.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap