Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jelení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jelení zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Jelení u Bruntálu. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Jelení u Bruntálu

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jelení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky související s regenerací Nanebevzetí Panny Marie v Miloticích nad Opavou - Jelení, který je zapsán v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod reg. č. 33194/8-133.

Jedná se o opravu krovu, střechy a věže kostela, stropních konstrukcí, vyspravení venkovních omítek vč. obnovení původních ozdob, doplnění historické členitosti fasády, oprava schodiště v interiéru kostela, opravu a výměnu oken a dveří, vč. restaurování vitráží, obnovu stávající dešťové kanalizace a obnovu stávajícího vsakovacího objektu kostela a připojené obnovené dešťové kanalizace do obnoveného vsakovacího objektu, dodávka a montáž uzemňovací soustavy vč. zemních prací a dodávka a montáž jímací soustavy vč. svodů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212350-4 - Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

Místo plnění veřejné zakázky

Milotice nad Opavou – Jelení, okr. Bruntál

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 446 281,- bez DPH (5 380 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

9. 9. 2013, 10:45:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Iveta Michalusová

Kontaktní e-mail: iveta.michalusova@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jelení.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap