Pokračování restaurátorských zásahů v obnově poničených mozaik XI. zastavení „Ukřižování“, X. zastavení „Svlékání roucha“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pokračování restaurátorských zásahů v obnově poničených mozaik XI. zastavení „Ukřižování“, X. zastavení „Svlékání roucha“ zadávané zadavatelem Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pokračování restaurátorských zásahů v obnově poničených mozaik XI. zastavení „Ukřižování“, X. zastavení „Svlékání roucha“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorského zásahu na XI. a X. zastavení křížové cesty na Sv. Hostýně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-006460

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212300-9, 92520000-2, 92312230-2, 92522100-7, 92312000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Chvalčov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 4. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420774883284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pokračování restaurátorských zásahů v obnově poničených mozaik XI. zastavení „Ukřižování“, X. zastavení „Svlékání roucha“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
zadávací dokumentace 13. 3. 2017 Zobrazit
příloha ZD 13. 3. 2017 Zobrazit
příloha ZD 13. 3. 2017 Zobrazit
příloha ZD 13. 3. 2017 Zobrazit
Příloha ZD 13. 3. 2017 Zobrazit
vysvětlení zadávacích podmínek 11. 4. 2017 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 14. 6. 2017 Zobrazit
smlouva o dílo 14. 6. 2017 Zobrazit
dodatek smlouvy - dohoda o ukončení 2. 1. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap