Změna grafického uživatelského rozhraní, úprava a další rozvoj (včetně související podpory a údržby) centrálního informačního systému RBP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Změna grafického uživatelského rozhraní, úprava a další rozvoj (včetně související podpory a údržby) centrálního informačního systému RBP zadávané zadavatelem Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Změna grafického uživatelského rozhraní, úprava a další rozvoj (včetně související podpory a údržby) centrálního informačního systému RBP

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je 1) provedení Díla, a 2) poskytování Služeb.

1) Předmět Díla je rozdělen na dvě části:
- na část A/, kterou je změna grafického uživatelského rozhraní GUI hlavních dialogových oken (hlavních obrazovek) (vytvoření nových anebo úprava stávajících grafických objektů, dialogů a funkčních prvků) v modulech Registr, Úhrady, Expozitury (I. a II.), Smluvní vztahy, Podatelna (I. a II.) a Lázně, centrálního IS zadavatele (dále jen počítačový program IS RBP) v souladu s požadavky zadavatele na snadnou, intuitivní a efektivní práci uživatele s počítač. programem IS RBP; součástí plnění je také implementace a integrace části A/ do SW a HW prostředí zadavatele a provedení zaškolení pracovníků zadavatele; a
- na část B/, kterou je: i) vytvoření nových případů užití (Use Case) a vytvoření nových funkcionalit a jejich implementace do vybraných případů užití (Use Case) v modulech počítač. programu IS RBP a dále úprava (změna) dosavadních funkcionalit ve vybraných případech užití (Use Case) v modulech počítač. programu IS RBP, to vše pro účely usnadnění a zefektivnění uživatelské práce s počítač. programem IS RBP, a dále pak ii) vytvoření nových případů užití (Use Case) a vytvoření nových funkcionalit a jejich implementace do vybraných případů užití (Use Case) v modulech počítač. programu IS RBP a dále úprava (změna) dosavadních funkcionalit ve vybraných případech užití (Use Case) v modulech počítač. programu IS RBP tak, aby vytvořením nových případů užití (Use Case), rozšířením případů užití o nově vytvořené funkcionality nebo úpravou funkcionalit jednotlivých případů užití (Use Case), byl počítač. program IS RBP uveden do souladu s legislativními změnami provedenými zák. č. 200/2015 Sb.; součástí plnění je také implementace a integrace části B/ do SW a HW prostředí zadavatele a provedení zaškolení pracovníků zadavatele.

2) Předmětem poskytování Služeb je poskytování komplexních služeb servisní a technické podpory, údržby a uživatelské podpory (v rámci režimu garantované úrovně služeb (SLA)) (dále jen technická podpora), a to změněného grafického uživatelského rozhraní (GUI) počítač. programu IS RBP, včetně všech částí počítač. programu IS RBP dotčených změnou grafického uživatelského rozhraní (GUI), a všech nově vytvořených případů užití (Use Case) a všech rozšířených či jinak upravených případů užití (Use Case) počítač. programu IS RBP, doplněných o nově vytvořené funkcionality nebo změněných v důsledku úpravy dosavadních funkcionalit.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000007

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

630262

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72262000-9

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele (případně vzdáleně)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 2. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 2. 2016

Lhůta pro podání nabídek

14. 4. 2016, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Tomáš Malík

Kontaktní e-mail: malik@rbp-zp.cz

Kontaktní telefon: +420 596 256 212

Kontaktní datová schránka: edyadmh

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Změna grafického uživatelského rozhraní, úprava a další rozvoj (včetně související podpory a údržby) centrálního informačního systému RBP.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zakázce 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.1 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.1 (ZIP) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.5 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.6 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.6 (ZIP - 1.část) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.6 (ZIP - 2.část) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.6 (ZIP - 3.část) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.6 (ZIP - 4.část) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.7 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.7 (ZIP) 9. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.9 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.9 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.10 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.10 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.11 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.5 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.11 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.12 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.12 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.13 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.13 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.14 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.14 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.15 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.15 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.16 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.16 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.17 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.17 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.18 (PDF) 22. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - Příloha č.18 (DOC) 22. 2. 2016 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 24. 2. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 01 26. 2. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace (26. 2. 2016) 26. 2. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru 9. 6. 2016 Zobrazit
Oznámení o výběru 9. 6. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 30. 6. 2016 Zobrazit
Oznámení o uzavření smlouvy 30. 6. 2016 Zobrazit
Podepsaná smlouva s vítězným uchazečem 30. 6. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Změna grafického uživatelského rozhraní, úprava a další rozvoj (včetně související podpory a údržby) centrálního informačního systému RBP zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Asseco Central Europe, a.s., (27074358) Dodavatel 4 837 580,- Kč vč. DPH
3 998 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap