2 vysokozdvižné vozíky pro společnost RETEX a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 2 vysokozdvižné vozíky pro společnost RETEX a.s. zadávané zadavatelem RETEX a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

RETEX a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

2 vysokozdvižné vozíky pro společnost RETEX a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je pořízení 2 ks vysokozdvižného vozíku. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka, resp. doprava do místa plnění, montáž, plné uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy, know-how k tomuto zařízení a technická podpora.

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zakázka je zadávána dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, číslo jednací: MPO 77867/17/61100, platnost od 1. 8. 2018, účinnost od 10. 8. 2018.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

RETEX 04/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42415000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Moravský Krumlov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 10. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 10. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 11. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Ambrůz

Kontaktní e-mail: ambruz@innovuj.cz

Kontaktní telefon: 724121591

Kontaktní datová schránka: 5ckb55d

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 2 vysokozdvižné vozíky pro společnost RETEX a.s..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap