Nákup vybavení pro separaci a svoz BRKO na území svazku obcí Region Jih

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup vybavení pro separaci a svoz BRKO na území svazku obcí Region Jih zadávané zadavatelem Region Jih. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Region Jih

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup vybavení pro separaci a svoz BRKO na území svazku obcí Region Jih

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné části.

Předmětem 1. části plnění veřejné zakázky je pořízení svozové techniky s hákovou nástavbou a velkoobjemových kontejnerů pro systém odděleného sběru a svozu BRKO od občanů a ze sběrných míst v rámci svazku obcí Region Jih.
V rámci části 1 zakázky se jedná o kompletní dodávku následující techniky:
- dodávka 1 ks "menšího" svozového vozidla kategorie N2 splňujícího požadavky normy EURO 6 s hákovým nakladačem velkoobjemových kontejnerů pro svoz BRKO
- dodávka a distribuce 27 ks velkoobjemových kontejnerů na sběr bio odpadu určených ke svozu pomocí výše uvedeného svozového vozidla s hákovým nakladačem

Předmětem 2. části plnění veřejné zakázky je pořízení bio-popelnic určených pro systém odděleného sběru BRKO od občanů a kompostérů pro občany v rámci systému separace BRKO ve vybraných obcích ze svazku obcí Region Jih.
V rámci části 2 zakázky se jedná o dodávku následujícího vybavení:
- Dodávka a distribuce 64 ks zahradních kompostérů o objemu cca 600 litrů
- Dodávka a distribuce 1.840 ks bio-popelnic o objemu cca 240 litrů

Poznámka

Zakázka je v režimu zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, veřejná zakázka na dodávky (§ 8), zjednodušené podlimitní řízení (§ 21 odst. 1 písm. f) ve znění § 38 zákona).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144500-3 Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod, 44613800-8 Kontejnery na odpadový materiál, 42118940-0 Zařízení pro manipulaci s kontejnery, 44613700-7 Nádoby na odpad

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění pro dodávku svozového vozidla s hákovou nástavbou je objekt

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 226 000,- bez DPH (6 323 460,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 649 260,- bez DPH (5 625 604,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

4 649 260,- bez DPH (5 625 604,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 8. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 8. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 8. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dagmar Zajíčková

Kontaktní e-mail: starosta@struharov.cz

Kontaktní telefon: 323641874, 725026768

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup vybavení pro separaci a svoz BRKO na území svazku obcí Region Jih.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k předložení nabídky 4. 8. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2a Návrh Kupní smlouvy na část 1 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2b Návrh Kupní smlouvy na část 2 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 Čestné prohlášení Uchazeče 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 Čestné prohlášení - seznam významných dodávek 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5a Slepý položkový rozpočet pro část 1 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5b Slepý položkový rozpočet pro část 2 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6a Technická specifikace pro část 1 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6b Technická specifikace pro část 2 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7a Distribuční seznam pro část 1 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7ba Distribuční seznam pro část 2 4. 8. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci 12. 8. 2015 Zobrazit
Nová Příloho č. 6a - Technická specifikace pro část 1 12. 8. 2015 Zobrazit
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení - část 1 27. 8. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - pro část 1 27. 8. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - pro část 2 27. 8. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva část 1 7. 9. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva část 2 7. 9. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 7. 9. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup vybavení pro separaci a svoz BRKO na území svazku obcí Region Jih zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SIMED s.r.o. (64827496) Dodavatel 3 737 327,- Kč vč. DPH
3 088 700,- Kč bez DPH
SSI Schäfer s.r.o. (61060755) Uchazeč 1 937 567,16 Kč vč. DPH
1 601 296,- Kč bez DPH
MEVA-TEC s.r.o. (62742051) Uchazeč 2 343 528,- Kč vč. DPH
1 936 800,- Kč bez DPH
Komunální technika, s.r.o. (26684055) Dodavatel 1 888 277,- Kč vč. DPH
1 560 560,- Kč bez DPH
Fa RENE, a.s. (15061931) Uchazeč 3 755 961,- Kč vč. DPH
3 104 100,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap