Dodávka profesionálních svářeček MIG-MAG s podvozkem a držákem lahví do těžkého strojírenství – opakování

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka profesionálních svářeček MIG-MAG s podvozkem a držákem lahví do těžkého strojírenství – opakování zadávané zadavatelem První jílovská a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

První jílovská a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka profesionálních svářeček MIG-MAG s podvozkem a držákem lahví do těžkého strojírenství – opakování

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka 6 kusů profesionálních svařovacích strojů MIG-MAG s podvozkem a držákem lahví do těžkého strojírenství pro svařování kompletů jeřábů a jeřábových drah včetně příslušenství.
Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1 – Technická specifikace, zadávací dokumentace.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.
Předmět zakázky bude plněn na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zadavatelem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42660000-0 – Stroje pro pájení, letování nebo svařování a přístroje k povrchovému kalení

Místo plnění veřejné zakázky

Jílové u Prahy, Ke Slunci 563, PSČ: 254 01 (kód NUTS: CZ020)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 1. 2018, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Igor Földeši

Kontaktní e-mail: i.foldesi@eurovision.cz

Kontaktní telefon: +420 601 591 390

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka profesionálních svářeček MIG-MAG s podvozkem a držákem lahví do těžkého strojírenství – opakování.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap