Dodávka pásové strojní pily s válečkovou tratí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka pásové strojní pily s válečkovou tratí zadávané zadavatelem První jílovská a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

První jílovská a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka pásové strojní pily s válečkovou tratí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka pásové strojní pily s vlečkovou tratí. Jedná se o pásovou strojní pilu s válečkovou tratí. Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.

Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1 – Technická specifikace, zadávací dokumentace.

Součástí předmětu zakázky je dále:
Posouzení dodaného zařízení z hlediska bezpečnosti ve smyslu platných předpisů (CE mark).
Průvodní dokumentace s dodávkou v českém jazyce (návod na obsluhu a údržbu).
Doprava, zaškolení obsluhy, montáž stroje včetně přivedení energie z hlavního rozvaděče na hale, ustavení stroje a dopravníků, vyrovnání.
Náhradní pilové pásy – sada 10 ks
Servisní zásah do 24 hodin (vč. víkendů a státních svátků) od nahlášení.
Záruční doba min. 24 měsíců od předání zařízení


Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

43812000-8 - Pily

Místo plnění veřejné zakázky

První Jílovská a.s., Jílové u Prahy, Ke Slunci 563, PSČ: 254 01 (kód NUTS: CZ020)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 1. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 1. 2018

Lhůta pro podání nabídek

8. 3. 2018, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Igor Földeši

Kontaktní e-mail: i.foldesi@eurovision.cz

Kontaktní telefon: +420 601 591 390

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka pásové strojní pily s válečkovou tratí.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap