Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě zadávané zadavatelem OREL jednota Nové Město na Moravě. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

OREL jednota Nové Město na Moravě

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací - novostavba víceúčelového sportovního objektu s napojením na technickou a dopravní infrastrukturu. Budova je umístěna na pozemku, který je ve vlastnictví zadavatele.
Novostavbu tvoří třípodlažní zděný objekt nízkoenergetického standardu, s plechovou sedlovou střechou se sklonem 25 % bez přesahů, která bude po bočních stranách budovy dotažená až k zemi. Štítům budovy bude dominovat výrazné prosklení.
V přízemí bude hlavním prvkem herna a zázemí pro ni (2 šatny a příslušné sociální zařízení, sklad náčiní), dále zde bude malý všeobecný sklad, úklidová místnost a schodišťový prostor do I. NP. Druhé patro bude sloužit hlavně jako společenské zázemí novoměstské Jednoty Orel, proto zde bude umístěna klubovna s kuchyňkou a skladem, kancelář a sociální příslušenství, dále zde bude možno z ochozu v chodbě pozorovat dění v herně. Z tohoto patra povede ještě ocelové schodiště nahoru do prostoru, vytvořeného mezi střešními dřevěnými sbíjenými vazníky, kde bude možno skladovat další sezónní materiál a náčiní Jednoty Orel a kde bude i druhá klubovna se sociálním zázemím. Součástí zakázky je také parkoviště a chodník.
Objekt bude nově napojen na elektrickou a vodovodní síť, na splaškovou kanalizaci a bude do něj přiveden plyn. Dešťové vody budou svedeny do retenční vsakovací nádrže na kraji pozemku. Vytápění a současně i rekuperační větrání herny bude teplovzdušné pomocí vzduchotechnické jednotky ve 3. NP, ostatní místnosti budou vytápěny radiátory, jejich zdrojem tepla (a zároveň zdrojem pro ohřev TUV) bude plynový kotel ve 2. NP. Spodní patro bude větráno nuceně pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky v 1. NP, obě horní patra budou větrána přirozeně okny.
Součástí předmětu plnění jsou i potřebné geodetické práce, zpracování projektu skutečného provedení stavby, zajištění záchranného archeologického výzkumu a zajištění pravomocných dokladů umožňujících řádné užívání díla.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212220-4 Výstavba víceúčelových sportovních zařízení

Místo plnění veřejné zakázky

Nové Město na Moravě

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Víceúčelový sportovní areál OREL Nové Město na Moravě zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GREMIS, s.r.o. (15544451) Uchazeč 9 292 553,- Kč vč. DPH
7 679 796,- Kč bez DPH
STAREDO s.r.o. (28270495) Dodavatel 9 256 896,- Kč vč. DPH
7 650 327,- Kč bez DPH
OLSPOL s.r.o. (27466701) Uchazeč 9 419 747,64 Kč vč. DPH
7 784 915,41 Kč bez DPH
MEGALITY s.r.o. (25558145) Uchazeč 8 452 774,- Kč vč. DPH
6 985 764,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap