Vestavba výtahu a šachty v objektu 274 Zvoleněves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vestavba výtahu a šachty v objektu 274 Zvoleněves zadávané zadavatelem Obec Zvoleněves. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zvoleněves

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vestavba výtahu a šachty v objektu 274 Zvoleněves

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a vestavba výtahu vč. šachty výtahu, dodávka vstupních dveří v objektu 274 Zvoleněves dle Přílohy č. 1 Technická specifikace výtah a Přílohy č.2 Technická specifikace dveře.

Zadavatel připouští kvalitativně obdobné technické řešení při splnění stanovených technických podmínek viz. „Technické specifikace“ uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace. Posouzení takového technického řešení je na straně zadavatele. Nabídka, která nesplní zadavatelem stanovené technické řešení, bude vyřazena z hodnocení.

Vestavbou výtahu a šachty do stávajícího zrcadla schodiště nedojde k žádné změně vnějšího vhledu stavby domu a ke změně architektonického řešení. Veškeré technologické zařízení výtahu bude součástí kabiny výtahu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42416100-6

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Zvoleněves

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 000 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 725 100,- bez DPH (2 087 371,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 725 100,- bez DPH (2 087 371,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 3. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 3. 2022

Lhůta pro podání nabídek

31. 3. 2022, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vestavba výtahu a šachty v objektu 274 Zvoleněves.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD pro uchazeče včetně výzvy 14. 3. 2022 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 14. 4. 2022 Zobrazit
Kupní smlouva 5. 5. 2022 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 9. 5. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vestavba výtahu a šachty v objektu 274 Zvoleněves zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Výtahy Vaněrka s.r.o. (25479296) Dodavatel 2 087 371,- Kč vč. DPH
1 725 100,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap