Odpadové centrum Žlutava (stavební práce)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odpadové centrum Žlutava (stavební práce) zadávané zadavatelem Obec Žlutava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Žlutava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odpadové centrum Žlutava (stavební práce)

Předmět veřejné zakázky

Odpadové centrum se skládá ze dvou částí, a sice sběrného dvoru a komunitní kompostárny umístěném na okraji obce, poblíž silnice III.třídy č. 36740. Sběrný dvůr bude sloužit ke zkvalitnění nakládání s odpady. Komunitní kompostárna je určena pro kompostování zelených zbytků z údržby zeleně v obci.

Projektant: DESACON Zlín, s.r.o., Okružní 4550, 760 05 Zlín, IČ: 29299462

Bližší specifikace je dána projektovou dokumentací a výkazy výměr viz příloha č.2 a č. 3 této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

348529

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Žlutava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 760 000,- bez DPH (4 549 600,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 378 156,- bez DPH (2 877 569,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 378 156,- bez DPH (2 877 569,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

7. 8. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LM Engineering, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Markéta Haldinová

Kontaktní e-mail: haldinova@lme.cz

Kontaktní telefon: +420 777 911 835

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odpadové centrum Žlutava (stavební práce).

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap