VO Zlechov, I. etapa, Hradišťská

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VO Zlechov, I. etapa, Hradišťská zadávané zadavatelem Obec Zlechov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zlechov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VO Zlechov, I. etapa, Hradišťská

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení a infrastruktury v obci Zlechov. Nové vedení je uloženo podél komunikace III/05018, která tvoří průtah obcí. Podél této komunikace bude navrženo osvětlení a infrastruktura. Bude zde provedena rekonstrukce komunikace a chodníků a nové vedení osvětlení a infrastruktury bude provedeno v chodníku nebo zeleném páse. Dojde také k napojení osvětlení na vedlejších komunikacích. Všechny přechody přes krajskou komunikaci budou provedeny protlakem a to jak osvětlení tak i HDPE chráničky. Sloupy budou umístěny v zeleném pásu nebo v kraji chodníku směrem k domům. Dochází zde ke značnému souběhu a křížení s ostatními sítěmi. Obě zařízení budou uloženy, kde to bude možné, ve společném výkopu s vedením E.ON. Uložení musí respektovat ČSN 73 6005.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45316100 – 6

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Zlechov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 925 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 762 072,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INVESTA UH, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eva Knotová

Kontaktní e-mail: e.knotova@investauh.cz

Kontaktní telefon: 777 764 694

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VO Zlechov, I. etapa, Hradišťská.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo včetně příloh 9. 6. 2017 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě 13. 7. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VO Zlechov, I. etapa, Hradišťská zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PERFECT, spol. s.r.o. (18826873) Uchazeč 2 255 513,81 Kč vč. DPH
1 864 061,- Kč bez DPH
ELEKTRONET s.r.o. (26958619) Dodavatel 2 131 780,- Kč vč. DPH
1 762 072,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap