„Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole“ zadávané zadavatelem Obec Žižkovo Pole. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Žižkovo Pole

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této VZMR je realizace nových vrtů GS-1 a GS-2 a přebudování těchto vrtů na studny, napojení nových vrtů na stávající vodojem výtlačným potrubím a napojení na zdroj el. energie ze stávajícího vodojemu. Dále doplnění úpravny vody o technologii na odželeznění a odmanganování vody, a to včetně všech potřebných součástí (elektroinstalace, armatury, atd.). Účelem je posílení obecního vodovodu v obci Žižkovo Pole.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45262200-3 Zakládací práce a vrtání studní

Místo plnění veřejné zakázky

Pozemky parc. č. 1328/4, 1328/20, 1157, 1158 a 1159 v k.ú. Žižkovo Pole (okres Havlíčkův Brod).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 532 011,- bez DPH (5 483 733,31 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

4 399 687,- bez DPH (5 323 422,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 12. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 10. 2021

Lhůta pro podání nabídek

9. 11. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Vladimír Tögel, advokát

Kontaktní e-mail: togel.advokat@verzak.cz

Kontaktní telefon: +420 257 214 317

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole“.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 13. 12. 2021 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole“ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ENVIREX spol. s.r.o. (47914700) Uchazeč 5 425 203,19 Kč vč. DPH
4 483 639,- Kč bez DPH
INSTAV Hlinsko a.s. (25284959) Uchazeč 5 404 593,26 Kč vč. DPH
4 466 606,- Kč bez DPH
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (15053695) Dodavatel 5 323 621,27 Kč vč. DPH
4 399 687,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky „Posílení vodárenské soustavy Žižkovo Pole“ zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. (25916629)
Tomáš Halák (11027649)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap