Želenice - Dopravní automobil

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Želenice - Dopravní automobil zadávané zadavatelem Obec Želenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Želenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Želenice - Dopravní automobil

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je pořízení nového dopravního automobilu (dále též „DA“) pro sbor dobrovolných hasičů obce Želenice.

Technická specifikace DA:

- DA musí splňovat technické podmínky pro zásahový požární automobil dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 35/2007 Sb. – viz. příloha č. 2 zadávací dokumentace a dále požadavky dodatku k technickým podmínkám pro dopravní automobil, kterým se upřesňují jednotlivé body podmínek pro zásahový požární automobil dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 35/2007 Sb.
- DA musí mít vydán certifikát o shodě od Technického ústavu požární ochrany (TUPO)

Součástí předmětu plnění je doprava DA do místa plnění, zprovoznění a vyzkoušení všech funkcí DA, zaškolení obsluhy, dále předání veškerých dokladů nezbytných pro provoz a přihlášení DA do evidence vozidel vč. všech poplatků s tím spojených.

Poznámka

Projekt 014D241009245 „Želenice – Dopravní automobil“ bude spolufinancován z programu 01424 Dotace pro jednotky SDH obcí a z programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144210-3

Místo plnění veřejné zakázky

Želenice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

991 736,- bez DPH (1 200 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 046 103,- bez DPH (1 265 786,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 046 104,13 bez DPH (1 265 786,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

27. 5. 2019, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Želenice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Zálešák

Kontaktní e-mail: jan.zalesak@zelenice.cz

Kontaktní telefon: 603537743

Kontaktní datová schránka: m9vb2tg

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Želenice - Dopravní automobil.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Želenice - Dopravní automobil zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Porsche Inter Auto CZ spol. s r. o. (47124652) Dodavatel 1 265 786,- Kč vč. DPH
1 046 103,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap