Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy zadávané zadavatelem Obec Želechovice nad Dřevnicí. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Želechovice nad Dřevnicí

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy

Předmět veřejné zakázky

Oprava stávajících zpevněných chodníků (včetně bezbariérových úprav) v délce 2240m. Do stavby jsou zahrnuta i opatření, která předpokládají stavební úpravy na silnici I/49:
- zúžení silnice I/49 na příjezdu do obce s úpravou křižovatky
- stavebně upravené místo pro přecházení v km 5,453 30
- úprava křižovatky silnice I/49 se silnicí III/4913
- stavebně upravené místo pro přecházení v km 0,502 15 s ochranným ostrůvkem.
Plnění zahrnuje i rekonstrukci části kanalizace - vložkování pod silnicí I/49, výměna části betonové za plastovou v celkové délce 167 m. Současně bude provedena oprava stávajících 11 ks revizních šachet.

Poznámka

Zakázka je spolufinancovaná z prostředků SFDI, programu na zvýšení bezpečnosti dopravy pro rok 2015, ISPROFOND 5727510098 / 5727510099. Zadavatel současně s těmito pracemi provede rekonstrukci části kanalizace v dotčeném území, kdy tato část předmětu plnění je financovaná z vlastních prostředků zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

513926

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

201580P

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8, 45233200-1, 45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Želechovice nad Dřevnicí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 800 000,- bez DPH (14 278 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

8 377 902,24 bez DPH (10 137 261,71 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

8 377 902,24 bez DPH (10 137 261,71 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

16. 7. 2015, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivan Černý

Kontaktní e-mail: cerny.ivan87@seznam.cz

Kontaktní telefon: 737767661

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Silnice I/49 : Želechovice nad Dřevnicí, opravy chodníků/zklidnění dopravy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap