Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu pro obec Zahrádky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu pro obec Zahrádky zadávané zadavatelem Obec Zahrádky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Zahrádky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu pro obec Zahrádky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby – zajištění svozu, odstranění a využití komunálního odpadu pro obec Zahrádky.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:
(a) svoz a likvidace komunálního tříděného odpadu
(b) svoz a likvidace směsného komunálního odpadu
(c) pronájem nádob na směsný komunální i směsný tříděný odpad
(d) ambulantní svoz Ostatního a Nebezpečného odpadu
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky bude zajištěn svoz, odstranění a využití těchto druhů odpadu:
(a) směsný komunální odpad
(b) tříděný komunální odpad
(c) objemný odpad
(d) nebezpečný komunální odpad
(2) Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3.a (Technická specifikace – Položkový rozpočet) a Příloze 4 (Smluvní podmínky) zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90500000

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 1. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

28. 1. 2022, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu pro obec Zahrádky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap