Změna č.1 územního plánu Vřesina

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Změna č.1 územního plánu Vřesina zadávané zadavatelem Obec Vřesina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vřesina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Změna č.1 územního plánu Vřesina

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování změny č.1 územního plánu Vřesina (katastrální území
Vřesina u Opavy) v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění vyhlášky č. 501/2009 Sb., o obecných požadavcích na využití území v platném znění a musí splňovat veškeré platné zákony a vyhlášky, které se k dané problematice vztahují.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

12. 4. 2021, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Vřesina

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Bohuslava Krupová

Kontaktní e-mail: starosta@obec-vresina.cz

Kontaktní telefon: 724189242

Kontaktní datová schránka: wuibfp8

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Změna č.1 územního plánu Vřesina.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací podmínky 9. 3. 2021 Zobrazit
SoD 12. 5. 2021 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 2021 7. 1. 2022 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 2022 4. 1. 2023 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena 2023 2. 1. 2024 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap