Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Vřesina > Spolkový dům

Spolkový dům

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Spolkový dům zadávané zadavatelem Obec Vřesina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vřesina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Spolkový dům

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace rodinného domu za účelem změny užívání stavby pro zaměstnance obce a spolky v obci. Dojde k sejmutí 2.NP až na stropní konstrukci včetně střešní konstrukce. Nově budou vybudovány prostory spolkové části v 2.NP včetně nové ploché jednoplášťové střechy. Přístavbou vzniknou nové veřejné 2 kabiny toalet pro veřejnost a 1 kabina pro invalidy. V suterénu se nachází chodba a sklep. Z důvodu obnažené výztuže stropní konstrukce 1.PP dojde k sanaci stropu. V přízemí jsou navrženy krom stávajících prostorů zádveří a schodiště nově prostory pro zaměstnance, a to sprchy ženy, wc ženy, šatna ženy, chodba, úklidová komora, denní místnost, sklad nářadí, šatna muži, wc muži předsíňka, wc muži a sprchy muži. V přistavěné části veřejných toalet se jedná o wc kabina 1, wc kabina 2, wc kabina invalid. V 2.NP se nově nachází chodba, jednací místnost 1, jednací místnost 2, jednací místnost 3, komora, kuchyňka, chodba, wc ženy, wc muži a úklidová místnost. Základy přístavby budou provedeny z prostého betonu s nadezdívkou ze ztraceného bednění, základová deska z betonu vyztuženého kari sítí uložená na základových pásech. Nosné nadzemní zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic. Krov bude proveden jako plochá střecha z rostlého dřeva, krokve kotveny na věnec, krytina lehká, mPVC fólie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45454100-5; 45220000-5

Místo plnění veřejné zakázky

obec Vřesina, parc. č. 3/1, 3/2 v k. ú. Vřesina u Opavy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 848 375,25 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 3. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 3. 2024

Lhůta pro podání nabídek

17. 4. 2024, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Knopp

Kontaktní e-mail: jiri.knopp@jkgrant.cz

Kontaktní telefon: +420774617812

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Spolkový dům.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap