Místní komunikace v Obci Vřesina u Hlučína, část: ul. U Sadu I. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Místní komunikace v Obci Vřesina u Hlučína, část: ul. U Sadu I. etapa zadávané zadavatelem Obec Vřesina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vřesina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Místní komunikace v Obci Vřesina u Hlučína, část: ul. U Sadu I. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby „Místní komunikace v Obci Vřesina u Hlučína, část: ul. U Sadu I. etapa“ dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Jarošem (zakázkové číslo 5/11 001 z července 2012), této Zadávací dokumentace a Obchodních podmínek zadavatele.

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace U Sadu mezi křižovatkami s ulicemi 21. dubna a Ovocná v celkové délce 248 m. Bude provedena demolice stávající komunikace a chodníku. Vybuduje se nová vozovka a souběžný chodník na parc. č. 861, 866/1 a 865/8

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000 – 7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Vřesina, komunikace U Sadu mezi křižovatkami s ulicemi 21. dubna a Ovocná v celkové délce 248 metrů

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 781 586,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

25. 2. 2013, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RECTE.CZ, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Markéta Mojžíšková

Kontaktní e-mail: recte@recte.cz

Kontaktní telefon: +420 597 461 313

Kontaktní datová schránka: zxhwt2n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Místní komunikace v Obci Vřesina u Hlučína, část: ul. U Sadu I. etapa.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap