Rekonstrukce místní komunikace, Voleč, "Výstavba stoky A a A3, Voleč"

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce místní komunikace, Voleč, "Výstavba stoky A a A3, Voleč" zadávané zadavatelem Obec Voleč. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Voleč

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce místní komunikace, Voleč, "Výstavba stoky A a A3, Voleč"

Předmět veřejné zakázky

I. Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „Rekonstrukce místní komunikace, Voleč“:
Předmětem díla je rekonstrukce stávající místní komunikace včetně veřejného osvětlení. Stavba se nachází v zastavitelném území, mezi Volčí a místní části Ve Střídmí. Povrch stávající místní komunikace je pouze částečně zpevněn a kryt vykazuje značné poruchy.
Stávající místní komunikace je vedena od silnice I/36 severním směrem, kde je ukončena v křižovatce již zrekonstruovaného úseku a novostavby místní komunikace v nízkopodlažní zástavbě. Délka komunikace je 152,55 m, šířka komunikace je 6,0 m. Povrch místní komunikace je živičný. Vozovka bude lemována betonovými silničními obrubníky. Komunikace bude odvodněna příčným sklonem do uličních vpustí. Uliční vpusti jsou napojené na vsakovací drenáž z PP DN 200 s bezpečnostním přepadem DN 200 do stávající dešťové kanalizace na severu území.

II. Rozsah díla a stavebních prací specifikovaných jako „Výstavba stoky A a A3, Voleč“:
Předmětem díla je výstavba stoky A v délce 165 m a stoky A3 v délce 6 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000 000-7, 45233100 - 0, 45200000 - 9, 45231300 - 8

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je obec Voleč, katastrální území Voleč. Stavba se nachází v zastavitelném území, mezi Volčí a místní částí Ve Střídmé.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 850 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 2. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: zakazky@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: +420724689097

Kontaktní datová schránka: fq7u3ks

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce místní komunikace, Voleč, "Výstavba stoky A a A3, Voleč".

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce místní komunikace, Voleč, "Výstavba stoky A a A3, Voleč" zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavoka Kosice, a.s. (25275119) Dodavatel 2 656 554,88 Kč vč. DPH
2 195 499,90 Kč bez DPH
MATEX HK s.r.o. (25968807) Uchazeč 3 137 878,35 Kč vč. DPH
2 593 287,89 Kč bez DPH
SOVIS CZ, a.s. (27532208) Uchazeč 3 393 827,36 Kč vč. DPH
2 804 816,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap