Odkanalizování obce Vodranty prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odkanalizování obce Vodranty prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod zadávané zadavatelem Obec Vodranty. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vodranty

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odkanalizování obce Vodranty prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod v obci Vodranty. U jednotlivých nemovitostí bude vybudována certifikovaná biologická DČOV typu SBR (Sequenting Batch Reactor) s předřazenou akumulační - vyrovnávací nádrží a periodicky, automaticky praným pískovým filtrem. Za DČOV bude instalována nádrž na vyčištěnou vodu pro osazení ponorného čerpadla a za ní zařazen jako poslední zasakovací objekt z kameniva. Celkem bude realizováno 23 DČOV z toho 21 DČOV o kapacitě 5 E.O. a 2 DČOV o kapacitě 8.EO. Součásti realizace je připojení na rozvod elektrické energie.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 stavební práce; 45112000-5 výkopové a zemní práce; 45252100-9 výstavba čistíren odpadních vod

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Vodranty

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3.495.264,00 Kč bez DPH (4.229.269,44 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3.191.791,13 Kč bez DPH (3.862.067,27 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3.202.796.00 Kč bez DPH (3.875.384.00 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odkanalizování obce Vodranty prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 29. 5. 2018 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 27. 12. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap