Revitalizace středu obce ve Vlčnově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace středu obce ve Vlčnově zadávané zadavatelem Obec Vlčnov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vlčnov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace středu obce ve Vlčnově

Předmět veřejné zakázky

Bude se jednat o opravu veřejných ploch v obci Vlčnov. Součástí díla je provedení rovněž: podrobné polohopisné i výškopisné vytýčení a geometrický plán zhotoveného díla, zajištění a nasondování všech inženýrských sítí, které mohou být při zhotovování díla, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, provedení a dokladování všech předepsaných zkoušek a revizi prováděného díla, zajištění publicity- zhotovení a zveřejnění propagačních tabulí dle ustanovení ROP

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

Místo plnění veřejné zakázky

Vlčnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 115 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 3. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 3. 2011

Lhůta pro podání nabídek

18. 3. 2011, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace středu obce ve Vlčnově.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Vlčnov 2. 3. 2011 Zobrazit
0. 0. 0000 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap