Víceúčelový dům v obci Veřovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Víceúčelový dům v obci Veřovice zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Víceúčelový dům v obci Veřovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Víceúčelový dům obsahující obecní úřad, poštu a knihovnu, parkoviště, zpevněné plochy, splašková kanalizace + jímka na vyvážení, dešťová kanalizace + retenční nádrž, přípojka vody, přípojka NN, venkovní odběrné elektrické zařízení, veřejné osvětlení, sadové úpravy“. Stavební práce spočívají ve zhotovení novostavby víceúčelového domu, v němž bude umístěn obecní úřad pošta a knihovna. V prostorách obecního úřadu bude umístěna vstupní hala, obřadní síň, kanceláře, sociální zázemí, technická místnost, schodiště a výtah pro invalidní občany. Pošta bude zahrnovat místnost pro návštěvníky s přepážkou, kancelář, sklady a sociální zázemí. V 2. NP bude obecní knihovna, archív a venkovní čtenářská terasa. Součástí stavebních prací na novostavbě víceúčelového domu je rovněž zhotovení zdravotně technických instalací, ústředního vytápění, vzduchotechnických zařízení, elektroinstalací a ochrany před bleskem, elektronického zabezpečovacího systému a osobního výtahu, včetně dodávek a montáží.
Předmětem stavebních prací je dále:
- zhotovení parkoviště a zpevněných ploch – chodníků u víceúčelového domu včetně provedení přeložky části stávajícího vodovodu v blízkosti budoucí novostavby;
- zhotovení splaškové kanalizace a jímky na vyvážení pro odvod splaškových vod;
- zhotovení dešťové kanalizace a retenční nádrže vybavené řízeným odtokem a bezpečnostním přepadem do stávající jednotné kanalizace pro odvod srážkových vod ze střechy víceúčelového domu, parkoviště a zpevněných ploch;
- zhotovení vodovodní přípojky na stávající vodovodní řád;
- zhotovení připojení víceúčelového domu na rozvodnou síť NN (přípojka NN a venkovní odběrné elektrické zařízení);
- rozšíření stávajícího veřejného osvětlení a
- provedení sadových úprav.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.
Bližší podrobnosti jsou uvedeny v čl. 1 Zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211350-7; 45233160-8; 45223300-9; 45420000-7; 45310000-3; 45331100-7; 45332400-7

Místo plnění veřejné zakázky

Veřovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 382 000,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

17 031 833,30 bez DPH (20 608 518,29 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

22. 2. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Víceúčelový dům v obci Veřovice.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap