Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k. ú. Veřovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k. ú. Veřovice zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k. ú. Veřovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je novostavba vodovodních řadů. Navrhovaná stavba vodovodních řadů V1 a V1-1 má řešit v předstihu zajištění podmínek pro výstavbu 11 rodinných domů. Bude sloužit pro zásobování budoucích novostaveb RD pitnou vodou. Napojena bude na stávající vodovodní řad z potrubí PVC DN 100, ve vlastnictví a správě SmVaK Ostrava a.s.
Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Veřovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

940 119,07 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 4. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 4. 2022

Lhůta pro podání nabídek

26. 4. 2022, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k. ú. Veřovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
VÝZVA - Zadávací dokumentace 11. 4. 2022 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení 29. 7. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap