Přístavba, nástavba a stavební úpravy šatních kabin sportovního areálu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Přístavba, nástavba a stavební úpravy šatních kabin sportovního areálu zadávané zadavatelem Obec Veřovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Veřovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Přístavba, nástavba a stavební úpravy šatních kabin sportovního areálu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přístavby, nástavby a stavebních úprav objektu šatních kabin sportovního areálu v obci Veřovice. Dvoupodlažní nepodsklepená stavba obdélníkového půdorysu bude postavena na půdorysu původního objektu, který bude zvětšen přístavbou. Konstrukční systém je podélný s pultovou střechou. 1. NP bude zděné v kombinaci s ocelovými sloupy. 2. NP bude tvořit dřevostavba ztužená ocelovou konstrukcí, krov bude tvořit dřevěný krov vaznicové soustavy. 1.NP bude vystavěno z keramických tvárnic a zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi expandovaného polystyrénu. Zdivo bude ukončeno ŽB věncem, na který bude položen ocelový strop z IPE nosníků, to umožní vytvořit vysunuté terasy ve 2.NP. 2.NP bude provedeno ze dřevěného sendvičového zdiva a obloženo dřevěným obkladem. Střecha bude pultová s přesahem nad terasy, sklon 5°. Součástí stavebních prací bude rovněž zhotovení elektroinstalace, vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vytápění.
Předmětem veřejné zakázky je kromě provedení stavebních prací rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Poznámka

Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dne 30. 7. 2015, přičemž sraz účastníků je v 16:00 před vstupem do sportovního areálu fotbalového oddílu Veřovice.

Dodavatelé, kteří se dostaví na prohlídku místa plnění, budou požádání o zapsání do seznamu účastníků prohlídky místa plnění včetně kontaktních údajů. Prohlídky místa budoucího plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše dva zástupci uchazeče o veřejnou zakázku. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5; 45262700-8; 45420000-7; 45422000-1;45332200-5;45310000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Veřovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 999 000,- bez DPH (12 098 790,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 8. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INNOVA Int. s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Pobořil

Kontaktní e-mail: poboril@innovuj.cz

Kontaktní telefon: +420 775 021 934

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Přístavba, nástavba a stavební úpravy šatních kabin sportovního areálu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná výzva k podání nabídky 22. 7. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 7. 2015 Zobrazit
Přílohy č. 1 - 7 a 9 zadávací dokumentace 22. 7. 2015 Zobrazit
Příloha č. 8 - Projektová dokumentace včetně výkazů výměr 22. 7. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 3. 8. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2 4. 8. 2015 Zobrazit
Příloha k dodatečným informacím č. 2 4. 8. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 6. 8. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4 12. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k dodatečným informacím č. 4 12. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 k dodatečným informacím č. 4 12. 8. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 19. 8. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6 20. 8. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 k dodatečným informacím č. 6 20. 8. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče G&G Building s.r.o z účasti v zadávacím řízení 2. 9. 2015 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 4. 9. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 25. 9. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 25. 9. 2015 Zobrazit
Informace § 147a odst. 1 písm b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - cena uhrazená r. 2015 15. 3. 2016 Zobrazit
Informace § 147a odst.1 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - seznam subdodavatelů v r. 2015 16. 3. 2016 Zobrazit
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 20. 5. 2016 Zobrazit
Informace § 147a odst. 1 písm b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - cena uhrazená 13. 7. 2016 Zobrazit
Informace § 147a odst.1 písm.c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - seznam subdodavatelů 13. 7. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap