Rekonstrukce a změna užívání budovy č.p. 195, Vendryně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a změna užívání budovy č.p. 195, Vendryně zadávané zadavatelem Obec Vendryně. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Vendryně

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a změna užívání budovy č.p. 195, Vendryně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky zadávané jako otevřené podlimitní řízení v souladu s § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je rekonstrukce a změna užívání budovy č.p. 195 v obci Vendryně. Rekonstrukce objektu spočívá v dispoziční úpravě objektu, ve výměně střešní konstrukce vč. krytiny, dále součásti bude obnova stávající přípojky pitné vody, provedení nové přípojky zemního plynu, přípojky splaškové kanalizace do obecní splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace s vyústěním do potoka.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

483008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

parc. č. 2859, 2860, 2831/2, 2854/1 k.ú. Vendryně

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

30. 4. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733125422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a změna užívání budovy č.p. 195, Vendryně.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce a změna užívání budovy č.p. 195, Vendryně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Milan Holec stavební firma s.r.o. (26861178) Dodavatel 6 263 789,- Kč vč. DPH
5 176 685,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce a změna užívání budovy č.p. 195, Vendryně zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
MANUS Prostějov spol. s r. o. (47900440)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap