MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání – opakovaná výzva

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání – opakovaná výzva zadávané zadavatelem Obec Velký Borek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velký Borek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání – opakovaná výzva

Předmět veřejné zakázky

Vzduchotechnika do stávající mateřské školy. Jde o doplnění řízené výměny vzduchu novou vzduchotechnickou technologií s rekuperací tepla z odpadního vzduchu do stávajícího objektu. Jedná se o umístění nového technologického zařízení vzduchotechniky včetně spojených stavebních úprav stávajícího objektu mateřské školy ve Velkém Borku (okres Mělník). Ten je tvořený jedním přízemním objektem se dvěma pavilóny, propojenými jednopodlažním krčkem. Projekt řeší umístění nové technologie řízené vzduchotechniky, energeticky úsporné výměny vzduchu spojené s technologii chlazení vzduchu pro 2 pavilony.
Navržené vzduchotechnické zařízení zajistí řízenou hygienickou výměnu vzduchu v uzavřeném prostoru obou pavilonů podle nastavených parametrů vycházejících z normových požadavků pro větrání budov školských zařízení. Dále technologie řeší výměnu vzduchu v provozní místnosti kuchyně - ve varně a v navazující školní jídelně. V letním období za zvýšené vnitřní teploty v pobytových místnostech bude teplota prostředí regulována řízeným chlazením. V objektu jsou konstrukce (příčky, podhledy) s azbestocementovými deskami;při manipulaci s vybouranými hmotami z prostupů pro VZT bude nakládáno jako s odpadem s obsahem azbestových vláken.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce ;45331200-8 Instalace a montáž větrání a klimatizace; 45214100-1 Stavební úpravy budov mateřských škol

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Velký Borek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 018 101 Kč bez DPH bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

23. 7. 2018

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jana Tywoniaková

Kontaktní e-mail: tywoniakova@seznam.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání – opakovaná výzva.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání – opakovaná výzva zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
CLIM - Tech s.r.o. (25944614) Dodavatel 3 566 590,77 Kč vč. DPH
2 947 595,68 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky MŠ Velký Borek, energeticky úsporné větrání – opakovaná výzva zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (27110648)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap