Zateplení budovy Mateřské školy Velké Karlovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení budovy Mateřské školy Velké Karlovice zadávané zadavatelem Obec Velké Karlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velké Karlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení budovy Mateřské školy Velké Karlovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy exteriéru Mateřské školy Velké Karlovice, které zahrnují zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů, výměny střešní krytiny, hromosvodu, obnovu vstupů a zpevněných ploch kolem objektu. Veškeré tyto stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.velkekarlovice.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5 Rekonstrukce budov, 45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění veřejné zakázky je MŠ Velké Karlovice, parc. č. st. 1741, katastrální území Velké Karlovice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 481 456,- bez DPH (5 422 562,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 4. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 4. 2013

Lhůta pro podání nabídek

9. 5. 2013, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Martina Bajgarová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martina Bajgarová

Kontaktní e-mail: ekon.mb@centrum.cz

Kontaktní telefon: 602 557 377

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení budovy Mateřské školy Velké Karlovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení budovy Mateřské školy Velké Karlovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ASPRO, družstvo služeb a prací (13643886) Uchazeč 4 367 643,- Kč vč. DPH
3 609 622,- Kč bez DPH
1. VASTO spol. s r.o. (41084900) Uchazeč 4 222 449,- Kč vč. DPH
3 489 627,- Kč bez DPH
TM Stav, spol. s.r.o. (48399477) Uchazeč 4 689 868,- Kč vč. DPH
3 875 924,- Kč bez DPH
Stavební izolace Zlín, s.r.o. (49437593) Uchazeč 4 341 372,- Kč vč. DPH
3 587 911,- Kč bez DPH
BS Vsetín, s.r.o. (47973749) Uchazeč 3 401 030,69 Kč vč. DPH
2 810 769,- Kč bez DPH
Pozimos, a.s. (00147389) Dodavatel 3 578 153,75 Kč vč. DPH
2 957 151,86 Kč bez DPH
TESP Contract s.r.o. (26850648) Uchazeč 3 943 580,- Kč vč. DPH
3 259 157,- Kč bez DPH
JASY Vsetín s.r.o. (25860852) Uchazeč 3 599 002,40 Kč vč. DPH
2 974 382,15 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap