Stavební práce – budova č.p. 249 Velká Losenice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební práce – budova č.p. 249 Velká Losenice zadávané zadavatelem Obec Velká Losenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velká Losenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební práce – budova č.p. 249 Velká Losenice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem jsou stavební práce – výměna otvorových výplní (okna, vnější dveře), izolace fasádního pláště, izolace stropu.
Dílem se rozumí provedení stavebních prací (staveních úprav) budovy s č.p. 249 ve Velké Losenici dle projektové dokumentace. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ0012015

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5 Rekonstrukce budov

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky je stávající budova s č.p. 249 v obci Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 059 213,- bez DPH (2 491 647,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

3. 7. 2015, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EUROGRANT Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Jana Kotoučková, DiS.

Kontaktní e-mail: kotouckova@eurogrant.cz

Kontaktní telefon: +420 561 110 739

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební práce – budova č.p. 249 Velká Losenice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap