Velká Bukovina – Rekonstrukce požární zbrojnice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Velká Bukovina – Rekonstrukce požární zbrojnice zadávané zadavatelem Obec Velká Bukovina. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Velká Bukovina

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Velká Bukovina – Rekonstrukce požární zbrojnice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle projektové dokumentace a výkazu výměr, provést stavební práce při vestavba požární zbrojnice pro JSDH Velká Bukovina do stávajícího hospodářského objektu č.p. 14 v obci Velká Bukovina, včetně zpevněných ploch a likvidace dešťových a splaškových vod. Stavba bude zhotovena v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45216121-8

Místo plnění veřejné zakázky

Velká Bukovina č.p. 14 (stp.č. 171 , p.p.č. 348/1 a 348/2, v k.ú. Velká Bukovina [778273])

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 577 855,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 6. 2024

Lhůta pro podání nabídek

21. 6. 2024, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Eurokomplus, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Radek Vraný

Kontaktní e-mail: vrany@eurokomplus.cz

Kontaktní telefon: 724889415

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Velká Bukovina – Rekonstrukce požární zbrojnice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva sign 3. 6. 2024 Zobrazit
Zadávací dokumenatce sign 3. 6. 2024 Zobrazit
VV 3. 6. 2024 Zobrazit
ZD P1234567 3. 6. 2024 Zobrazit
ZD 2 DPS 3. 6. 2024 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap