Nástavba a stavební úpravy krytého technického dvora v Úvalně – 2. ETAPA

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nástavba a stavební úpravy krytého technického dvora v Úvalně – 2. ETAPA zadávané zadavatelem Obec Úvalno. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Úvalno

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nástavba a stavební úpravy krytého technického dvora v Úvalně – 2. ETAPA

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavební úpravy spočívají v rekonstrukci budov technického dvora.
Více v podrobnostech projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha.

Externí odkaz na bližší informace

https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004012

Poznámka

Nabídka se podává písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Elektronický nástroj zadavatele není shodný s profilem zadavatele.
Uchazeč je povinen si stáhnout šifrovací klíč, kterým bude nabídku šifrovat!!!

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací je Úvalno p. č. st 62, 739 91 Úvalno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

17.710.310,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 1. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 1. 2021

Lhůta pro podání nabídek

1. 3. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Roman Tyl

Kontaktní e-mail: tyl@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420604444973

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nástavba a stavební úpravy krytého technického dvora v Úvalně – 2. ETAPA.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap