REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ- HRADIŠEK INTRAVILÁN 1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ- HRADIŠEK INTRAVILÁN 1 zadávané zadavatelem Obec Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ- HRADIŠEK INTRAVILÁN 1

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o úpravu zeleně na zájmových pozemcích v obci Újezd.
Hlavním cílem je vytvořit v Újezdě plně funkční plochy zeleně. Na základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin, budou vybrány dřeviny, jež budou na lokalitách ponechány a vytvoří základní kostru porostů. V některých případech budou navržené kusy arboristicky ošetřeny. Kosterní dřeviny doplní nové výsadby stromů, keřů a trvalek tak, aby veřejné prostory nejen reprezentovaly, ale zároveň vytvořily plně funkční plochy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

77300000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je k. ú. Obce Újezd

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1.700.239,92 Kč bez DPH (2.057.290,30 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 8. 2020

Lhůta pro podání nabídek

9. 9. 2020, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ- HRADIŠEK INTRAVILÁN 1.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva s dodavatelem 25. 9. 2020 Zobrazit
potvrzení o úhradě skutečné ceny k 31.12. 1. 3. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ- HRADIŠEK INTRAVILÁN 1 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Miriben s.r.o., Martinice 202, 769 01 Martinice (04797191) Dodavatel 2.057.290,30 Kč Kč vč. DPH
1.700.239,92 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap