FVE pro obec Újezd

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce FVE pro obec Újezd zadávané zadavatelem Obec Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

FVE pro obec Újezd

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „FVE pro obec Újezd“ dle projektové dokumentace, která je přílohou výzvy. Součástí přílohy č. 2 je i výkaz výměr. Zakázka není rozdělena na části.

Podstatou zakázky je výstavba trvalé fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“) na několika objektech v obci Újezd (viz. dále). Součástí zakázky jsou také nezbytné stavební práce (samostatný rozpočet).

Externí odkaz na bližší informace

https://www.kdv.cz/bmasistent/zakazka.php?typ=2zn&id=4166

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000005

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2024-029605

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0456847357

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0, 09332000-5 , 31430000-9 , 71314000

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění zakázky jsou Dům služeb Újezd, Obecní úřad Újezd a ZŠ a MŠ Újezd v obci Újezd, k.ú. Újezd u Valašských Klobouk (773697), Zlínský kraj (kód NUTS: CZ072). Konkrétní objekty a stavební parcely jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 625 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 6. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 6. 2024

Lhůta pro podání nabídek

26. 8. 2024, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: BM asistent s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Richard Klimčák

Kontaktní e-mail: klimcak@bmasistent.cz

Kontaktní telefon: 777589792

Kontaktní datová schránka: z5wr4e8

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce FVE pro obec Újezd.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap