Celková revitalizace veřejného osvětlení - Obec Újezd u Valašských Klobouk

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Celková revitalizace veřejného osvětlení - Obec Újezd u Valašských Klobouk zadávané zadavatelem Obec Újezd. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Újezd

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Celková revitalizace veřejného osvětlení - Obec Újezd u Valašských Klobouk

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je dodávka instalace veřejného osvětlení a činnosti s tím související. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky, v příloze č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Požadavky pro osvětlení úseků“ a v příloze č. 6 Pasport „Příloha č. 6 Pasport“.

Externí odkaz na bližší informace

https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1649.html

Poznámka

Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje. Veškerá komunikace a veškeré úkony, týkající se zadávacího řízení včetně předložení elektronických originálů dokumentů o kvalifikaci se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.
ZADAVATEL UPOZORŇUJE, ŽE VEŠKERÁ ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE VČETNĚ PODÁNÍ ELEKTRONICKÝCH NABÍDEK BUDE K TÉTO ZAKÁZCE PROBÍHAT NA ADRESE:
https://zakazky.rpa.cz/profile_display_1649.html.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

31000000

Místo plnění veřejné zakázky

obec Újezd u Valašských Klobouk

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 10. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 10. 2022

Lhůta pro podání nabídek

15. 11. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní e-mail: zakazky@deregio.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Celková revitalizace veřejného osvětlení - Obec Újezd u Valašských Klobouk.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek-Zadávací dokumentace Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 1 Krycí list nabídky dodavatele_Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky_Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 3 Položkový rozpočet_Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 4 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo_Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 5 Požadavky na osvětlení úseku_Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 6 Pasport_Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 7 Vzor čestného prohlášení o umožnění exkurzí_Obec Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 8 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů_Obec Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Příloha č. 9 Čestné prohlášení o střetu zájmů_Obec Újezd u Valašských Klobouk 27. 10. 2022 Zobrazit
Oznámení o vyloučení účastníka_PTrade_komplet 21. 12. 2023 Zobrazit
Oznámení o vyloučení účastníka_DAXO_komplet 21. 12. 2023 Zobrazit
Oznámení o výběru dodavatele 21. 12. 2023 Zobrazit
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 21. 12. 2023 Zobrazit
Zpráva o hodnocení nabídek_komplet 21. 12. 2023 Zobrazit
Uzavřena smlouva o dílo 28. 2. 2023 Zobrazit
Potvrzení o úhradě skutečné ceny zakázky 11. 9. 2023 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap