Smuteční síň Tvrdonice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Smuteční síň Tvrdonice zadávané zadavatelem Obec Tvrdonice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tvrdonice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Smuteční síň Tvrdonice

Předmět veřejné zakázky

Smuteční síň bude součástí hřbitova v obci Tvrdonice. Hřbitov se nachází na okraji obce na pozemcích, které jsou dle územního plánu v ostatní ploše obce.
Nosnou konstrukcí smuteční síně budou železobetonové sloupy. Konstrukčně je stavba řešena jako zděná s příčným nosným stěnovým systémem s různou světlou výškou objektu. Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků, příčky budou z příčkovek. Podlaha bude v celém objektu keramická dlažba. Zastřešení bude provedeno jednoplášťovou plochou střechou, nosnou konstrukcí budou válcové ocelové průvlaky a do nich uložené dřevěné lepené trámy. Konstrukce vstupu a přístavku bude z ŽB monolitické desky. Celý obvodový plášť bude opatřen odvětranou fasádou s velkoformátovým keramickým obkladem lepeným na rošt.
Zpevněné komunikace pro pěší budou z plošné betonové dlažby a budou probíhat kolem objektu. Pod zpevněnou plochou bude vedení VN uloženo do chráničky. Zpevněné plochy parkoviště budou ze zámkové dlažby.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-007374

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k. u. Tvrdonice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

21 382 644,63 bez DPH (25 873 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

29. 3. 2018, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Agentura K 1 s.r.o.

Kontaktní datová schránka: yzijnjd

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Smuteční síň Tvrdonice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap