Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko zadávané zadavatelem Obec Troubsko. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Troubsko

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení „Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko“ jsou stavební úpravy budovy Základní školy v obci Troubsko, směřující ke zlepšení tepelně izolačních vlastností této budovy. Stavební úpravy budou spočívat v zateplení všech fasád objektu vnějším kontaktním zateplovacím systémem ETICS s izolacemi z šedého pěnového polystyrénu EPS(G) o tl.160 mm, v zateplení podlahy půdy hlavní části budovy z minerální vlny (příp. izolací tepelně technicky ekvivalentní) o tloušťce 300 mm, v zateplení pultové střechy izolacemi na bázi minerální vlny či pěnového polystyrénu o tloušťce 300 mm, v zateplení vnitřních stěn a stropu ke kotelně izolacemi na bázi minerální vlny či pěnového polystyrénu o tloušťce 80 mm. Uvedenými opatřeními dojde ke snížení tepelných ztrát prostupem tepla obálkou budovy a tím i ke snížení roční spotřeby tepla na vytápění budovy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ 06/2014

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214200-2; 45223220-4; 45454100-5; 71321100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Troubsko, budova Základní školy, Školní 66/11, 664 41 Troubsko

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 880 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 748 950,- bez DPH (2 116 229,50 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 748 949,97 bez DPH (2 116 229,46 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

8. 1. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Blanka Končická, MBA

Kontaktní e-mail: blanka.koncicka@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 606 073 646

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 2. 2. 2015 Zobrazit
Přílohy č. 1-3 Smlouvy o dílo 2. 2. 2015 Zobrazit
Zápis o předání a převzetí dokončené stavby 23. 9. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zateplení objektu Základní školy v obci Troubsko zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SAIS Brno spol. s r.o. (48907928/CZ4890) Dodavatel 2 116 229,50 Kč vč. DPH
1 748 950,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap