Oprava chodníků - Troubsko, část Veselka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava chodníků - Troubsko, část Veselka zadávané zadavatelem Obec Troubsko. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Troubsko

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava chodníků - Troubsko, část Veselka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava chodníků, která začíná před rodinným domem na ulici U Rybníka č.p. 2 a končí před rodinným domem na ulici Pod Vinohrady č.p. 88 a to včetně demontáže stávajícího chodníku a montáže nového chodníku. Specifikace pracovních činností týkající se demontáže a montáže chodníku jsou uvedeny v textu Zadávací dokumentace.

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

5/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Troubsko, místní část Veselka

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH (1 452 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

5. 9. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivana Večerková

Kontaktní e-mail: podatelna@troubsko.cz

Kontaktní telefon: 547227054

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava chodníků - Troubsko, část Veselka.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap