2019 Modernizace vnitřních prostorů hasičské zbrojnice Třemešná

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 2019 Modernizace vnitřních prostorů hasičské zbrojnice Třemešná zadávané zadavatelem Obec Třemešná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Třemešná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

2019 Modernizace vnitřních prostorů hasičské zbrojnice Třemešná

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce projektu: „Oprava hasičské zbrojnice Třemešná“
Stávající skladba podlah bude vybourána, provedena zhutněná vrstva ze štěrkodrtě, betonáž základové desky, aplikace hydroizolačních pásů z modifikovaného SBS, betonáž podlahy a aplikace pochozí vrstvy z epoxidové stěrky.
Provede se vybourání stávajících sendvičových panelů a budou nahrazeny v nové jiné rozměrové dispozici dle výkazu výměr.
Omítky budou otlučeny cca v 50% plochy, do výšky 1m bude aplikována sanační omítka, nad 1m vápenocementová omítka. Původní omítky budou očištěny tlakovou vodou, napenetrovány a následně ve 100% vyštukovány a opatřeny malbou.
Původní dřevěné okno v garáži bude vybouráno a vyměněno za nové plastové s úpravou otvoru – osazení nových překladů.
Původní plechová vrata v počtu 2 ks budou nahrazena garážovými sekčními vraty zajíždějících pod strop v předpokladu rozměru dle výkazu výměr.
Provede se vybudování sociálního zařízení se základním sanitárním vybavením.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Třemešná-hasičská zbojnice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

950 000,- Kč bez DPH (1 149 500,- Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 020 251,79 - Kč bez DPH (1 234 504,67 - Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

14. 5. 2019, 15:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Třemešná

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Rostislav Kocián

Kontaktní e-mail: starosta@tremesna.cz

Kontaktní telefon: 724180666

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 2019 Modernizace vnitřních prostorů hasičské zbrojnice Třemešná.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 11. 6. 2019 Zobrazit
Dodatek č.1- SOD 1. 11. 2019 Zobrazit
Vyhodnocení zakázky 15. 1. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap