REVITALIZACE HŘBITOVA TŘEBICHOVICE – ETAPA 2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce REVITALIZACE HŘBITOVA TŘEBICHOVICE – ETAPA 2 zadávané zadavatelem Obec Třebichovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Třebichovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

REVITALIZACE HŘBITOVA TŘEBICHOVICE – ETAPA 2

Předmět veřejné zakázky

Etapa 2 zahrnuje rekonstrukci objektu márnice vč. demolice části objektu, nové dlážděné plochy ve vstupní části areálu, stavbu kolumbária, vybudování přípojky elektro, nové oplocení s bránou u kontejnerového stání a vytvoření areálového užitkového vodovodu napájeného ze stávající studny, dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. arch. Jakubem Jarošem v 12/2022 na základě ideové studie vyhotovené Ing. arch. Alenou Burešovou a v souladu vydaným Rozhodnutím o umístění a povolení stavby, č. j. SMKL/220416/2023/OSS/Mi, ze dne 20. 9. 2023.
Vymezení nových hrobových míst a vymezení nové rozptylové loučky není součástí této veřejné zakázky.
Místo provádění: k.ú. Třebichovice, na pozemcích parc. č. 1179, 1181, st. 213.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

4/2024

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Třebichovice, na pozemcích parc. č. 1179, 1181, st. 213

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 000 000,- bez DPH (1 210 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 6. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 5. 2023

Lhůta pro podání nabídek

10. 7. 2024, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Třebichovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Iveta Loudová

Kontaktní e-mail: starostka@trebichovice.cz

Kontaktní telefon: 724862549

Kontaktní datová schránka: rhmbsh2

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce REVITALIZACE HŘBITOVA TŘEBICHOVICE – ETAPA 2.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap