PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE – SAKY

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE – SAKY zadávané zadavatelem Obec Třebichovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Třebichovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE – SAKY

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby je soubor opatření pro zvýšení ochrany zastavěného území místní části obce Třebichovice – Saky. Tato opatření se skládají ze suché retenční nádrže (SO 01), vybudování dešťové kanalizace (SO 02), protierozního opatření (SO 03) a obnovy odvodňovacích rigolů podél komunikace vedoucí středem obce (SO 04). Nádrž je navržena na stávající údolnici, která je zaústěna do stávající dešťové kanalizace v obci. Na nádrž navazuje navržené protierozní opatření směrem k Pcherům.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 3. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 3. 2020

Lhůta pro podání nabídek

30. 3. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Eva Frýbová

Kontaktní e-mail: frybova@vrv.cz

Kontaktní telefon: 603 321 119

Kontaktní datová schránka: 4qfgxx3

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE – SAKY.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE – SAKY zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PRAGOTRADE spol. s r.o. (16189612) Uchazeč 7 863 789,69 Kč vč. DPH
6 498 999,74 Kč bez DPH
FIMOREK – stavební a obchodní spol. s r.o. (48948900) Dodavatel 7 004 387,50 Kč vč. DPH
5 788 750,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap