Tochovice – VDJ, ÚV, rozšíření vodovodu a splašková kanalizace II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Tochovice – VDJ, ÚV, rozšíření vodovodu a splašková kanalizace II. etapa zadávané zadavatelem Obec Tochovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tochovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Tochovice – VDJ, ÚV, rozšíření vodovodu a splašková kanalizace II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba kanalizace a rozšíření vodovodu. V rámci výstavby kanalizace dojde k provedení II. etapy splaškové kanalizace, která bude odvádět odpadní vody na stávající obecní ČOV. Jedná se o doposud neodkanalizované území v severní a centrální části obce. V některých úsecích je navrženo uložení kanalizace a vodovodu ve společné rýze. Součástí stavby vodovodu je výstavba nového vodojemu 2x20 m3 s úpravnou vody a ATS, který bude sloužit jako akumulace vody, výhledově pro celou obec s předpokládanou další výstavbou rozvodné sítě. Rozvodové řady jsou v rozsahu zástavby v Tochovicích navrženy téměř výlučně po veřejných plochách – v místních komunikacích a veřejných prostranstvích.
Blíže viz zadávací dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

509081

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400 - 6

Místo plnění veřejné zakázky

Tochovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

29 331 450,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

25. 6. 2015, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CLAS Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Ivan Šula

Kontaktní e-mail: sula@clas.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Tochovice – VDJ, ÚV, rozšíření vodovodu a splašková kanalizace II. etapa.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap