Nakládání s bioodpadem v obci Tichá

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nakládání s bioodpadem v obci Tichá zadávané zadavatelem Obec Tichá. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tichá

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nakládání s bioodpadem v obci Tichá

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je podpora domácího kompostování – pořízení kompostérů pro občany a pořízení svozového vozidla s velkoobjemovými kontejnery pro obec Tichá.
Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
 1. část VZ – „Pořízení komposterů“ - Předmětem 1. části veřejné zakázky je dodávka 245 ks kompostérů o objemu min. 1050 l a 5 ks kompostérů o objemu min. 1400 l.
 2. část VZ – „Pořízení svozového vozidla s velkoobjemovými kontejnery“ - Předmětem 2. části veřejné zakázky je pořízení nového svozového komunálního vozidla včetně 4 ks velkoobjemových hnědých kontejnerů na sběr a svoz bioodpadu. Dodávka vozidla musí obsahovat všechny požadované části ve funkčním celku tak, aby zadavatel nemusel provádět žádné další úkony k zahájení provozu.

Předpokládaná hodnota jednotlivých částí veřejné zakázky:
 1. část VZ – „Pořízení komposterů“ 722 200,- Kč bez DPH
 2. část VZ – „Pořízení svozového vozidla s velkoobjemovými kontejnery“ 1 200 000,- Kč bez DPH

Poznámka

Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, z Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží – Opatření 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady, akceptační číslo 15232944.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34928480-6; 34144500-3

Místo plnění veřejné zakázky

Tichá

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 922 200,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 7. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Illková Lhotská

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nakládání s bioodpadem v obci Tichá.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva a podrobné podmínky zadávací dokumentace vč. prohlídky míst plnění 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 1 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 2 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 3 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 4 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 5 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 6 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 7 ZD_návrh_Kupní_smlouvy 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 2_návrhu_Kupní_smlouvy 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 8 ZD_Technická_specifikace 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_kompostéry_Příloha č. 9 ZD_Výkaz prací a dodávek 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 1 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 2 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 3 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 4 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 5 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 6 ZD 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 7 ZD_návrh_Kupní_smlouvy 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 2_návrhu_Kupní_smlouvy 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 8 ZD_Technická specifikace 10. 7. 2015 Zobrazit
2.část_vozidlo_Příloha č. 9 ZD_Výkaz prací a dodávek 10. 7. 2015 Zobrazit
1.část_Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 12. 8. 2015 Zobrazit
2.část_Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 12. 8. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva pro část 1 VZ 27. 8. 2015 Zobrazit
Kupní smlouva pro část 2 VZ 27. 8. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nakládání s bioodpadem v obci Tichá zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SDO Technika s.r.o. (29446619) Dodavatel 867 873,- Kč vč. DPH
717 250,- Kč bez DPH
Ondřej Štěpančík (76604756) Uchazeč 869 385,- Kč vč. DPH
718 500,- Kč bez DPH
I-TEC Czech, spol. s r.o. (26834634) Dodavatel 1 450 064,- Kč vč. DPH
1 198 400,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap