Komunitní dům, Tichá č.p. 243

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Komunitní dům, Tichá č.p. 243 zadávané zadavatelem Obec Tichá. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tichá

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Komunitní dům, Tichá č.p. 243

Předmět veřejné zakázky

Cílem je odborně vyhotovená projektová dokumentace pro společné povolení stavby dle studie zpracované Ing. arch. Zlaticou Mojžíškovou - ATL. 1, provedení zaměření, průzkumů a rozborů, zpracování dokumentace pro provedení stavby vč. PBŘ, výpisu prvků a schématických detailů, výkazu výměr a rozpočtu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ-2021-3

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

obec Tichá, č.p. 243 - komunitní dům na pozemku parc.č. 174 k.ú. Tichá na Moravě

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH (968 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

849 240,- bez DPH (1 027 580,40 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

849 240,- bez DPH (1 027 580,40 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 9. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 9. 2021

Lhůta pro podání nabídek

5. 10. 2021, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka obce Tichá

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Michaela Štefková

Kontaktní e-mail: starosta@ticha.cz

Kontaktní telefon: 723990520

Kontaktní datová schránka: 799bazw

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Komunitní dům, Tichá č.p. 243.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap